Każdy produkt oferowany przez sklep jest objęty gwarancją producenta.

Reklamacje produktów mogą być składane:
a) w formie pisemnej na adres sklepu
b) drogą mailową na adres reklamacja@365dom.pl